Term and Conditions

Term and Conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไข เป็นข้อตกลงในการเข้าใช้บริการของเว็บ viewufabet.com ผู้เข้าใช้บริการจะต้องยินยอมทำตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บ viewufabet.com อย่างเคร่งครัด มีข้อบังคับดังต่อไปนี้

Term and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล > เว็บ viewufabet.com ของเรา สามารถจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่มีการแชร์ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการให้กับบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการ
  2. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ > ทางเว็บ viewufabet.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการของเว็บ viewufabet.com
  3. ประสบการณ์ผู้ใช้ > ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ การสมัครสมาชิกผ่านเว็บ viewufabet.com จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องทางเว็บ viewufabet.com มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา หากไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
  4. การใช้งาน > ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน หรือการชำระเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เว็บ viewufabet.com ได้กำหนดไว้
  5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ > เว็บ viewufabet.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการผ่านเว็บ viewufabet.com
  6. การยกเลิกสมาชิก > ทางเว็บ viewufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการ หากมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บ viewufabet.com ได้กำหนด
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา > ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บ viewufabet.com ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำไปคัดลอก หรือนำข้อมูลไปเผยแพร่ได้โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต หากพบเห็นดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย > ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของเว็บ viewufabet.com หากเกิดความขัดแย้ง จะถูกไต่สวนตามกฎหมายทันที
  9. การปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไข > ทางเว็บ viewufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  10. การติดต่อ > หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไข สามารถติดต่อผ่านช่องทาง contact@viewufabet.com