หลักสูตรอีสปอร์ต

หลักสูตรอีสปอร์ต

หลักสูตรอีสปอร์ต

หลักสูตรอีสปอร์ต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต หรืออาร์แบค จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัจจุบันของกีฬาอีสปอร์ตและแนวทางในอนาคต” ไปเมื่อวันก่อนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประวิช รัตนเพียร อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน และ สันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโอกาสดังกล่าวยังได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสำหรับนิสิตรุ่นใหม่ได้มีทางเลือกในการศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับด้านอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต Bachelor of Business Administration (Game and E–Sports) โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)สำหรับหลักสูตรนี้ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ

ติดตามข่าวสารอีสปอร์ตได้ที่ viewufabet

ขอบคุณข่าวสารอีสปอร์ตจาก ไทยรัฐออนไลน์